Praktische Bepalingen Call For Abstracts

Abstracte inzendingen zijn nu gesloten. Neem voor vragen contact met ons op via contact@dfa2018.eu

De sprekers die een lezing willen geven, worden uitgenodigd om een samenvatting in te dienen en de volgende procedure en instructies te volgen.

Het programma zal bestaan uit lezingen verdeeld over plenaire zittingen, keuzesessies en workshops. Elke samenvatting zal geanalyseerd worden door het programmacomité van het congres.

Instructies voor de indiening van de samenvatting

 • Taal: Engels
 • Indieningsformulier: online in te vullen
 • Indiening samenvattingen: verplicht op naam van de spreker(s)
 • Inhoud indiening: de sprekers worden uitgenodigd om van hun lezing een samenvatting in te dienen, die de volgende elementen bevat:
  • titel, thema, onderliggend thema, sleutelwoorden
  • type interventie: goede praktijken, lopend onderzoek, onderzoeksresultaat
  • belangrijkste inhoud: maximaal 5.000 karakters (spaties inbegrepen) die het probleem of de situatie, de werkwijze of procedure, de conclusies of de verkregen resultaten beschrijven
  • biografie van de spreker: 750 karakters (spaties inbegrepen)
  • foto van de spreker: pasfoto

Aspecten van de lezingen

 • Taal van de lezingen: Nederlands, Engels, Frans
 • Taal van de dragers voor presentaties: Engels
 • Duur van de lezingen: 15 minuten

Procedure voor de indiening van de samenvatting

 • Onlineformulier
 • De samenvattingen worden door de leden van het programmacomité geanalyseerd.
  Selectie: ten laatste op 14 mei 2018 worden kandidaat-sprekers per e-mail op de hoogte gebracht of hun samenvatting al dan niet werd weerhouden.
 • Neem voor vragen contact met ons op via e-mail op contact@dfa2018.eu

Inschrijving van de sprekers

Pas na betaling van hun inschrijving worden sprekers in het programma van het congres opgenomen. De uiterste datum voor de inschrijving van sprekers is 1 juni 2018.

Publicatie en auteursrechten

De samenvattingen van de lezingen zullen naar het congres online gepubliceerd en ter beschikking gesteld worden van de deelnemers.

Door een samenvatting in te dienen, geven de sprekers het recht aan de congresorganisatoren om de samenvattingen te publiceren en te verdelen op verschillende dragers (gedrukte tekst, audio, braille, elektronische versie).

De sprekers worden uitgenodigd om een lange versie van hun lezing in te dienen voor publicatie in de akten van het congres, die na het evenement online zullen worden geplaatst. De lange versies worden verwacht tegen 30 november 2018.

Belangrijke data

 • Uiterste datum van indiening van de samenvattingen: 1 april 2018
 • Selectie van de sprekers: het antwoord wordt ten laatste op 14 mei 2018 verstuurd
 • Onlinepublicatie van het voorlopige programma: 15 mei 2018
 • Uiterste datum voor de inschrijving van de sprekers voor het congres: 1 juni 2018
 • Onlinepublicatie van het definitieve programma: begin september 2018
 • Uiterste datum van indiening van de lange versies: 30 november 2018