Inschrijving

Inschrijvingen zijn nu gesloten!

Als u de Summit wilt bijwonen en nog niet bent geregistreerd, nodigen wij u uit om onsite te registreren.
Inschrijvingen ter plaatse worden alleen geaccepteerd tegen volledige betaling per creditcard.

De registratiebalie is geopend tussen deze uren:

Zondag 30 september 2018 – Vanaf 17.00 uur
Maandag 1 oktober 2018 – Vanaf 08.00 uur
Dinsdag 2 oktober 2018 – Met ingang van 08.00 uur

Informatie over hotelaccommodatie is hier beschikbaar.

!! Alle verzoeken om interpretatie in internationale gebarentaal
moeten aangevraagd worden ten laatste op 31/08/2018 !!

Inschrijvingskosten

Inschrijvingskosten
Categorie Beschrijving Kosten
excl. btw
Kosten
incl. btw
Vroege vogel – Inschrijvingskosten deelnemers Geldig tot 30 juni 2018 350,00 EUR 417.54 EUR
Standaard – Inschrijvingskosten deelnemers Geldig tot 26 september 2018 450,00 EUR 538.54 EUR
Aan de kassa – Inschrijvingskosten deelnemers Geldig tot 1 oktober 2018 500,00 EUR 599.04 EUR
Eén dag – Inschrijvingskosten deelnemers Enkel geldig voor een eendaagse toegang tot het Congres 200,00 EUR 239,02 EUR
Begeleider* Enkel beschikbaar in combinatie met de inschrijving van een deelnemer 165,00 EUR 193.69 EUR

* In het kader van dit congres omschrijven we ‘begeleiders’ als “verzorgers of familieleden die de deelnemers bijstaan in hun dagelijkse behoeften”. Deze personen komen bij inschrijving in aanmerking voor het begeleiderstarief.

Alle inschrijvingscategorieën zijn inclusief:

  • Toegang tot de alle plenaire en keuzesessies van het Congres
  • Toegang tot de congresbeurs
  • Toegang tot de welkomstreceptie
  • Congresmateriaal dat ter plaatse in The Egg wordt voorzien
  • Pauzes (koffiepauzes, lunchbuffet) gedurende de twee dagen

Persregistratie

Registreren als persvertegenwoordiger kan per e-mail naar contact@dfa2018.eu, met een kopie van je perskaart als bijlage.
Na controle en goedkeuring ontvang je een link naar het onlineformulier voor persregistratie.

Betaalinformatie

Alle vermelde kosten zijn in EUR (€) en alle betalingen moeten worden gedaan in EUR (€). Tijdens het online inschrijvingsproces kan worden betaald met alle bekende creditcards (American Express, VISA en Mastercard). Denk eraan dat alle kosten in verband met creditcardbetalingen en/of bankoverschrijvingen gedragen en betaald moeten worden door de deelnemer.

Betalingen moeten voorafgaand aan het Congres worden ontvangen. Deelnemers met uitstaande betalingen zullen die ter plaatse moeten vereffenen of een bewijs van betaling moeten voorleggen. Als geen van beide mogelijk blijkt, kan de deelnemers de toegang tot het Congres worden geweigerd.

Betalingen per bankoverschrijving worden geaccepteerd tot maandag 17 september 2018. Na deze datum worden nog slechts betalingen met een bekende, geldige creditcard aanvaard.

Denk eraan dat de inschrijvingskosten voor Destinations For All 2018 niet per cheque kunnen worden betaald.

Gelieve betalingen per bankoverschrijving te verrichten op de volgende bankrekening:
Destinations for All 2018
2de Internationale Congres over Toegankelijk Toerisme
Secretariaat Congres c/o MCI Benelux nv
Naam bank: ING Oudergem
Adres bank: Vorstlaan 230, 1160 Brussel
IBAN: BE55 3631 4834 2544
SWIFT: BBRUBEBB


BELANGRIJKE OPMERKING:
Vergeet niet bij een betaling per bankoverschrijving je naam en factuurreferentie te vermelden.

Inschrijvingsperiode boeking

Voor boekingen die vóór 15 juni zijn geplaatst en betaald, gelden lagere ‘Vroege vogel’-inschrijvingskosten. Na deze datum is tot 26 september het hogere standaardtarief van toepassing. Vanaf 26 september gelden dezelfde inschrijvingskosten als deze die ter plaatse worden aangerekend. Vergeet niet dat online-inschrijvingen na 26 september niet langer mogelijk zijn. Vanaf die datum gelden de kassatarieven en moeten de deelnemers zich ter plaatse inschrijven aan de inschrijvingsbalie.

Bevestiging

Zodra we je betaling van de inschrijvingskosten ontvangen, ontvang je per e-mail een bevestiging van je deelname en reservering. Ontvang je die bevestiging niet, neem dan contact met ons op via contact@dfa2018.eu.

Annulering

In geval van annulering moet een schriftelijke kennisgeving worden gestuurd naar het e-mailadres: contact@dfa2018.eu.

De volgende annuleringskosten zijn hier van toepassing:

  • Annuleringen ontvangen tot 15 juni: volledige terugbetaling, na aftrek van 20,00 EUR administratiekosten.
  • Annuleringen ontvangen na 16 juni of no-shows: geen terugbetaling.

Aansprakelijkheid

Bij overheidsingrijpen of -regulering, militaire activiteiten, stakingen of andere omstandigheden die het onmogelijk of onverstandig zouden maken het tweede Internationale Congres over Toegankelijk Toerisme te laten doorgaan op het tijdstip of de locatie die oorspronkelijk waren aangekondigd, doet de deelnemer afstand van iedere vordering tot schadeloosstelling, met uitzondering van het bedrag dat betaald was voor de inschrijving, na aftrek van de werkelijke uitgaven in verband met het Congres. Toekomstige verplichtingen zijn voor beide partijen uitgesloten.

Naamswijzigingen

Bij een naamswijziging wordt een bijdrage van 25,00 EUR (incl. 21 % Belgische btw) aangerekend.

Gebruik van afbeeldingen

Inschrijving voor of deelname aan het tweede Internationale Congres over Toegankelijk Toerisme en de overige activiteiten houdt in dat de deelnemer akkoord gaat met het gebruik en de verspreiding (nu en in de toekomst), door de organisatie, van de afbeelding of stem van de deelnemer in marketingmateriaal, foto’s, videobanden, elektronische of digitale weergaven, websitecontent en audiobanden van die evenementen en activiteiten. De deelnemer doet hierbij afstand van ieder recht of iedere schadeloosstelling of vergoeding voor het gebruik van de betrokken afbeeldingen of spraakopnames.